infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Usługa faktora może uchronić firmę przed bankructwem

Publikacja: 21-10-2016 Gazeta Finansowa

Faktoring to usługa finansowa, która nie tylko doskonale może stymulować wzrost przedsiębiorstwa. Faktoring chroni również przedsiębiorstwo w codziennej działalności, a nawet w niektórych wypadkach może uratować firmę przed widmem bankructwa.

Jeżeli przedsiębiorstwo przestanie regulować swoje bieżące zobowiązania i stan ten będzie się przedłużał, może to doprowadzić ostatecznie do bankructwa każda firmę. Faktoring zabezpiecza firmę przed bankructwem z powodu utraty płynności finansowej.

Do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa może dojść m.in. z powodu zatorów płatniczych ale również z powodu niespodziewanego wypowiedzenia umowy kredytu obrotowego przez bank. W obydwu tych przypadkach lekarstwem może być właśnie faktoring.

W codziennej działalności stosowanie faktoringu chroni firmę przed zatorami płatniczymi i ich skutkami czyli utratą płynności finansowej. Faktoring zabezpiecza firmę przed utratą płynności spowodowaną opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów poprzez swoją prewencyjną oraz zabezpieczającą funkcje.

Funkcja prewencyjna polega na możliwości korzystania z badania wiarygodności i wypłacalności kontrahentów prowadzonych przez faktora oraz bieżącej kontroli należności i raportowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. Umożliwia to szybkie wychwycenie oraz reakcję wobec niesolidnego kontrahenta i w razie potrzeby wstrzymanie przez firmę kolejnych dostaw, oraz bezzwłoczne przestąpienie przez faktora do egzekwowania należności.

Warto tu zauważyć, że dyscyplinowanie spóźniających się płatników i egzekwowanie należności przez firmę faktoringową jest zwykle bardziej skuteczne niż gdy przedsiębiorstwo stara się robić to we własnym zakresie. Dla ociągającego się z płatnością kontrahenta, wezwania do zapłaty wystosowane przez zewnętrzną, wyspecjalizowana firmę dysponującą działem windykacji jest traktowane szczególnie poważnie. Należy dodać również, że szybkość z jaką podejmuje się windykację oraz konsekwencja w jej prowadzaniu często decyduje o skuteczności, a tym samym ograniczeniu strat z tytułu nieściągalnych należności.

Funkcja zabezpieczająca (gwarancyjna) dotyczy faktoringu pełnego (bez regresu) gdzie faktor przejmuje ryzyko wypłacalności kontrahenta i wówczas firma (faktorant) nie ponosi konsekwencji w przypadku ewentualnej niewypłacalność swojego odbiorcy. Faktoring pełny daje gwarancje zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę, pozwalając cieszyć się najwyższym stopieniem bezpieczeństwa w obszarze działalności handlowej.

Zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa płynie jednak nie tylko ze strony jej kontrahentów. Nawet stabilnej firmie zdarzyć się może gorszy okres, który niekorzystnie odbije się na wykazywanych wynikach i wskaźnikach finansowych. Pogorszenie się wskaźników poniżej wymaganych kryteriów dopuszczanych przez bank może być przyczyną wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Takie nagłe przerwanie bieżącego bankowego finansowania może spowodować brak możliwości regulowania przez firmę swoich zobowiązań m.in. względem własnych dostawców. W takiej sytuacji przerwanie dostaw - jest tylko kwestią czasu. Firma, która nie może zapłacić, a więc i otrzymać niezbędnych do produkcji surowców i półproduktów, czy też towarów do dalszej dystrybucji – przestaje faktycznie funkcjonować. Przedłużanie się tego stanu oznacza nieuchronne bankructwo.

Mimo, że dla banku ocena firmy wykluczyła możliwość jej kredytowania, to zupełnie inne kryteria przyjmowane w faktoringu czynią go w wielu sytuacjach prawdziwym kołem ratunkowym biznesu. W faktoringu główny ciężar oceny przesuwa się na odbiorcę towarów, który musi być wiarygodnym, wypłacalnym płatnikiem. Tym samym nawet firma bez zdolności kredytowej i bez szans na finansowanie w banku może korzystać z faktoringu i kontynuować działalność.

Faktoring ogranicza ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na równe sposoby pomagając w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w tym również w tych najtrudniejszych dla nich momentach. Poza prewencyjną i zabezpieczającą rolę faktoring może odegrać również rolę ratunkową.

(Atrykuł w Gazecie Finansowej opublikowany pod skróconym tytułem: "Widmo bankructwa")