infolinia: 880 035 355

finansowe
rozwiązania

Znaczenie ma nie tylko stawka

Publikacja: 16-04-2024 Home&Market

Faktoring, jako jeden z kluczowych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw, odgrywa istotną rolę w zarządzaniu przepływem gotówki i ograniczaniu ryzyka związanego z niespłacalnością należności. Koszty związane z faktoringiem to stawki prowizji płacone od finansowanej faktury, ale w zależności od faktora występować mogą również opłaty za przyznanie limitu finansowania, ubezpieczenie należności czy inne opłaty manipulacyjne. Przedsiębiorcy powinni oczywiście dokładnie analizować całościowy koszt faktoringu, aby uniknąć zaskoczenia.

Jednak wybór odpowiedniej oferty faktoringowej nie powinien opierać się wyłącznie na stawce prowizji czy dodatkowych opłatach. Istnieje szereg innych bardzo istotnych kryteriów, które przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, aby zapewnić sobie optymalne warunki finansowe i usługowe.

Elastyczność warunków

Odpowiednio dopasowany poziom limitu finansowania stanowi istotny element sukcesu w korzystaniu z usług faktoringowych. Zbyt niski limit może ograniczać możliwości finansowe przedsiębiorstwa, nie w pełni uwalniając płynność finansową, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności biznesowej.

Dlatego kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami finansowymi przedsiębiorstwa a elastycznością faktora. Optymalny poziom limitu finansowania powinien być więc starannie rozważany podczas wyboru oferty faktoringowej, aby zapewnić stabilność i efektywność działania firmy.

Różne przedsiębiorstwa mają różne potrzeby i sytuacje finansowe. Dlatego elastyczność warunków oferowanych przez faktora może być kluczowa. Elastyczność dotyczy nie tylko wysokości limitu finansowania, ale także terminów płatności czy dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb.

Proces decyzyjny

Szybkość podejmowania decyzji przez faktora może mieć duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego i potrzeb nagłego finansowania pojawiających się biznesowych okazji. Przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na procedury oceny ryzyka i czas potrzebny na finalizację umowy faktoringowej.
Polityka faktora dotycząca akceptowalności klientów do finansowania również może mieć istotne znaczenie. Niektórzy faktorzy mogą być bardziej rygorystyczni w swoich kryteriach oceny kontrahentów, co może wpływać na elastyczność i zakres finansowania przedsiębiorstwa.

Dostępność usług i narzędzi

Każde przedsiębiorstwo ma różnorodne potrzeby finansowe, dlatego istotne jest, aby faktor oferował odpowiedni dla firmy rodzaj faktoringu, który najlepiej odpowiadają specyfice działalności firmy. Rodzaje faktoringu takie jak faktoring pełny, eksportowy, cichy czy faktoring odwrotny, różną się pod względem zakresu usług, elastyczności warunków czy obsługi różnych rodzajów należności. Dostępność różnych opcji faktoringowych umożliwia przedsiębiorstwom lepsze dopasowanie usług finansowych do własnych potrzeb oraz bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową.

Również dostęp do aktualnych raportów finansowych, narzędzi do monitorowania należności czy platform internetowych ułatwiających zarządzanie finansami mogą być dodatkowymi korzyściami płynącymi z wybranej oferty firmy faktoringowej.

Wybór faktora powinien być więc starannie przemyślany, a kryteria decyzyjne nie powinny ograniczać się jedynie do wysokości prowizji. Elastyczność, szybkość obsługi oraz inne czynniki mogą mieć równie istotne znaczenie dla efektywności działania przedsiębiorstwa. Przed podpisaniem umowy faktoringowej należy upewnić się również, że faktor oferuje rodzaj faktoringu, które najlepiej odpowiada specyfice działalności i potrzebom finansowym przedsiębiorstwa.