infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Faktoring bankowy i niebankowy

Publikacja: 02-12-2011 Gazeta Finansowa

Przedsiębiorstwo zainteresowane faktoringiem może skorzystać z usług zarówno banków, które w portfelu swoich produktów finansowych posiadają faktoring jak również z oferty wyspecjalizowanych niezależnych firm faktoringowych. Podział na bankowych i poza bankowych faktorów może okazać się istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Niewątpliwym atutem faktorów bankowych jest bezpośredni dostęp do źródła finansowania co ogranicza  koszty związane z jego pozyskaniem a tym samym pozwala zaoferować tańszą usługę. Poza ceną są jednak jeszcze inne często istotne różnice.

Różnice miedzy bankowymi i poza bankowymi faktorami można zauważyć w innych kryteriach oceny. Wyraża się to w bardziej liberalnym podejściu niezależnych firm faktoringowych i ograniczeniu formalnych wymagań. Kryteria którymi kierują się banki mogą wykluczać firmy o nie najlepszym standingu, które mimo to będą mogły jednak skorzystać z oferty niezależnych instytucji finansowych.

Banki oferujące faktoring zwykle dokonują oceny potencjalnego faktoranta na podstawie bilansu i wskaźników finansowych przedsiębiorstwa. Jeżeli więc w czasie obowiązywania umowy faktoringu kondycja przedsiębiorstwa się pogorszy, wskaźniki zmienią swoją wartość przekraczając poziomy akceptowane przez politykę banku – wówczas faktoring może zostać niespodziewanie ograniczony (obniżenie limitu) lub nawet umowa może zostać wypowiedziana – radykalnie pogarszając sytuacje przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak firma nadal produkuje pełnowartościowe towary (usługi) a odbiorcy płacą za dostarczane produkty - jest to działanie nieracjonalne z punktu widzenia teorii faktoringu, gdyż istota oceny ryzyka faktoringowego zależy od przedmiotu transakcji i kondycji odbiorcy (płatnika). Niezależne firmy faktoringowe swoją analizę opierają przede wszystkim na odbiorcach i samej transakcji.

Różnicę możemy znaleźć również w zakresie oferowanych usług. Niektóre banki oferują pod nazwą faktoring usługę ograniczoną do finansowania bez obsługi należności. Z oczywistych powodów tak ograniczona usługa jest tańsza, ale nie ma pełnej funkcjonalności oczekiwanej przy faktoringu. Usługa nie obejmuje zarządzania wierzytelnościami oraz monitorowania i egzekwowania płatności. Oznacz to, że firma sama musi kontrolować i dbać o spłatę swoich należności a w sytuacji kiedy odbiorca nie zapłaci - firma z problemem zostaje bez wsparcia wyspecjalizowanego partnera. Taka usługa ma oczywiście rację bytu, jednak w innych krajach traktowana jest jako pokrewny ale odrębny produkt finansowy, znany pod angielską nazwą „invoice discounting" – czyli dyskonto faktur.

Nawet jednak, kiedy faktor bankowy oferuje pełnowartościowy faktoring z pakietem usług, to  w niebankowych firmach faktoringowych ze względu na wąską specjalizacje i duże doświadczenie – zakres i jakość usług często przewyższa ofertę banków. To wyspecjalizowanie firmy faktoringowe z bogatym doświadczeniem, wyznaczają standardy. Standardy za, którymi podążają banki dla których faktoring jest tylko jednym z wielu produktów.

Faktoring bankowy może być tańszy ale nie jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich firm, ze względu na duże wymagania faktorów bankowych. Nie zawsze będzie również rozwiązaniem optymalnym dla firm, które sprostają wysokim wymaganiom banków, gdyż mimo zwykle niższych kosztów mogą otrzymać mniejszą elastyczność.

Ostatecznie dylemat miedzy wyborem często tańszego faktoringu bankowego a elastycznego podejścia niezależnej firmy faktoringowej należy zawsze rozpatrywać indywidualnie dla konkretnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego wyjątkowej specyfiki.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)