infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Koszty faktoringu to nie wszystko

Publikacja: 03-06-2011 Gazeta Finansowa

Faktoring jest bardzo atrakcyjnym ale złożonym produktem finansowym. Efektem czego jest duża różnorodność wśród ofert instytucji finansowych. Różnorodność dotyczy zarówno kosztów jak również sposobu ich kalkulowania przez różnych faktorów oraz zakresu oferowanych usług.

Należy zwracać uwagę nie tylko na same stawki opłat faktoringowych ale również na sposób ich naliczania. Przedsiębiorca powinien min. zwrócić uwagę na to jaką część przekazanych wierzytelności wypłaci faktor. Może być to 100 % ale zwykle faktor zatrzymuje tzw. kaucję gwarancyjną i za nabytą fakturę wypłaci firmie zaliczkę (np. 80% faktury brutto), a resztę dopiero po spłacie należności przez kontrahenta. Wariant ten (czyli zablokowanie 20 % kwoty faktury) nie musi wpływać znacząco na płynność finansową przedsiębiorstwa. Jednak przy porównaniu ofert należy uwzględnić sposób w jaki faktorzy naliczają opłaty – od wartości faktury brutto czy od kwoty faktycznie udzielonego finansowania, a czasami w bardziej złożony sposób. Porównanie samej stawiki prowizyjnej to za mało aby ocenić rzeczywiste koszty.

Większość faktorów wymaga przekazywania całego obrotu ze zgłoszonym do faktoringu kontrahentem. Tylko niektórzy faktorzy zgadzają się na przekazywanie części faktur.  Istnieją również rozwiązania, które pozwalają firmie korzystającej z faktoringu na optymalne zarządzanie finansami oraz kosztami wynikającymi z finansowania. Faktorant może korzystając z funkcji administracyjnej faktoringu jednocześnie korzystać z finansowania tylko do wysokości aktualnych potrzeb. Rozwiązanie polega na tym, że faktor nie przelewa środków automatycznie po otrzymaniu faktury ale to firma sama daje dyspozycje przelewu środków, które ma do dyspozycji na koncie u faktora. Dyspozycje przekazuje w czasie i kwotach odpowiadającym aktualnym potrzebą. W ten sposób firma unika kosztów odsetek za środki finansowe, które w danej chwili nie były by wykorzystane.

Koszty faktoringu to nie wszystko. Poszukując odpowiedniego faktoringu warto sprecyzować potrzeby firmy. Czyli, czy poza finansowaniem firmę interesują również usługi dodatkowe jak administrowanie należnościami oraz przejęcie ryzyka? Jeżeli istotą poszukiwań firmy będzie finansowania to kluczowe będą koszty oraz odpowiednie limity. Jeżeli jednak znaczenie będą miały również inne usługi to poza kosztami należy poznać dokładniej ich zakres.

Zawsze ważny będzie odpowiedni limit finansowania – czyli maksymalna kwota zaangażowania faktora w finansowanie przedsiębiorstwa (faktoranta) oraz maksymalna kwota dla poszczególnych kontrahentów (limity odbiorców). Aby w pełni wykorzystać efekt dźwigni faktoringowej - limit finansowania powinien być adekwatny do potrzeb firmy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty faktoringu istotne mogą być również takie aspekty jak maksymalne terminy płatności akceptowane przez faktora, minimalne wartości faktur przyjmowanych do wykupu, czy konsekwencje przewidziane za opóźnienia w spłacie. Umowa powinna precyzować kiedy i jakie kroki będzie podejmował faktor w celu ściągnięcia wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów. Ostatecznie wybór optymalnego rozwiązania faktoringowego musi zawsze opierać się o indywidualne potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki prowadzonego biznesu.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)