infolinia: 880 035 355

finansowe
rozwiązania

Rozwiązania dla firm różnej wielkości, czyli jak dobrać faktoring idealny

Publikacja: 16-02-2018 Gazeta Finansowa

Różne warianty faktoringu oraz różne oferty faktorów dają przedsiębiorstwom możliwość doboru rozwiązań wspierających ich działalność w najkorzystniejszy sposób. Bieżące finansowanie działalności jest troską każdego przedsiębiorstwa, jednak wariant faktoringu zastosowany w dużej firmie nie zawsze będzie optymalnym rozwianiem dla mniejszej.

Dla większych firm mających zwykle również duży portfel stałych odbiorców, optymalne będzie wykorzystywanie faktoringu z regresem. Przy dużej liczbie np. kilkuset kontrahentów ryzyko związane z zatorem płatniczym jest mocno rozproszone. Ponadto ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego odbiorcy nie będzie mieć znaczącego udziału w całym przychodzie przedsiębiorstwa i będzie mniejsza niż koszty ubezpieczenia całego portfela.

Zauważyć tu należy, że wspomniane ryzyko jest już znacznie zminimalizowane dzięki samemu korzystaniu z faktoringu, który problem pojawiającej się niewypłacalności odbiorców w znacznej części przypadków pozwala wykryć na wczesnym etapie, co umożliwia podjęcie działań zapobiegających stratom. Jest to możliwe ponieważ faktoring to nie tylko źródło finansowania ale również pakiet dodatkowych usług jak administrowanie należnościami oraz egzekwowanie opóźniających się płatności. Doświadczenie i specjalizacja faktorów oraz pozyskiwana przez niech z różnych źródeł wiedza, pozwala wcześnie wychwycić pojawiające się problemy i w porę interweniować m.in. ostrzegając firmę przed realizacją transakcji z budzącym wątpliwości kontrahentem. Jeżeli natomiast doszło już do transakcji, po której nie nastąpiła zapłata – firma faktoringowa potrafi szybko egzekwować należność, co często decyduje o skuteczności.

W rozwiązaniu dla takiej firmy warto uwzględniać jednak objęcie niektórych kontrahentów faktoringiem pełnym. Będzie to wskazane w przypadku dominujących (znaczący udział w obrotach) oraz nowych odbiorców. Taka elastyczność pozwoli na balansowanie między optymalizacją kosztów a minimalizacją ryzyka.

Mniejsze przedsiębiorstwa mają zwykle również mniej odbiorców. Czym mniejsza liczbie kontrahentów tym bardziej przedsiębiorca powinien się skłaniać w kierunku faktoringu pełnego. W faktoringu pełnym to instytucji finansowa przejmuje ryzyko wypłacalności kontrahenta, zabezpieczają w pełni firmie na ewentualność wystąpienia problemów u odbiorcy. W średnich i małych przedsiębiorstwach, faktoring pełny będzie wskazanym rozwiązaniem zawłaszcza w przypadku gdy kontrahent ma duży udział w przychodach firmy.

Osobną kwestią wymagającą indywidulanego podejścia są rozwiązania dla najmniejszych firm, które do nie niedawna miały trudność w dostępie do usługi faktoring. O ile jeszcze mikrofirmy, które posiadały stałego kontrahenta mogły uzyskać finansowanie poprzez faktoring, to dla mikro przedsiębiorców, którzy nie mieli stałych odbiorców lub chcieli by korzystać z faktoringu incydentalna nie było żadnych propozycji.

Faktoring dla takich firm był zbyt pracochłonny a przez to zbyt kosztowny, dlatego dotychczas firmy faktoringowe rezygnowały z obsługi najmniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych bez stałych kontrahentów. Z pomocą mikrofirmom przyszedł nowym trend znany jako FinTech, który oznacza synergia branży finansowej oraz technologicznej. Dzięki automatyzacji i nowym technologiom informatycznym udało się ograniczyć koszty usługi, tym samym faktoring w sposób faktyczny stał się dostępny dla najmniejszych firm.

Dzisiaj nawet małe jednoosobowe przedsiębiorstwa mogą korzystać z faktoringu. Mikrofaktoring w wydaniu FinTech pozbawiony jest bowiem wielu typowych dla faktoringu barier jak wymagany stały kontrahent czy minimalny obrót do faktoringu. Z rozwiązania firma może skorzystać nawet jednorazowo, ponieważ nie jest zobowiązana umową stałej współpracy.

Aktualnie oferta faktoringu jest bogata, a dostęp do usługi szeroki jak nigdy dotąd. Chociaż nie ma i pewnie nie będziecie uniwersalnego faktora, który miałby idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, to dzisiaj już każda firma bez względu na wielkość może cieszyć się dobrodziejstwami faktoringu.