infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Jakie korzyści daje faktoring?

Publikacja: 10-09-2014 Gazeta Finansowa

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Może stać się kołem napędowym rozwoju firmy, ale także stanowić stabilne i elastyczne źródło niezbędnego dla niej paliwa. W trudnym okresie bywa również kołem ratunkowym, pomagającym wyjść z problemów. Z pewnością jest to punkt, nad którym powinien zastanowić się każdy przedsiębiorca.

Zastosowanie faktoringu może dać firmie przewagę nad konkurentami w obszarze oferowanych warunków finansowych dla odbiorców. Przy porównywalnych produktach możliwość dłuższego terminu płatności może być nawet jedynym wyróżniającym atutem, który zadecyduje o wyborze dostawcy. Korzystająca z faktoringu firma może łatwo sprostać oczekiwaniom wymagającego klienta i bez obawy zaoferować 60- czy 90-dniowe terminy płatności. Dla konkurenta bez takiego wsparcia, tak długi termin może wiązać się z ryzykiem utraty płynności finansowej i jej konsekwencjami.

Faktoring lepszy od kredytu

Przy ekspansywnej strategii przedsiębiorstwa zachowanie płynności finansowej jest warunkiem niezbędnym do wzrostu obrotów. Warunek ten można zrealizować poprzez zastosowanie w firmie faktoringu. Faktoring sprawdzi się w roli źródła finansowania obrotu lepiej niż kredyt obrotowy, co widać zwłaszcza w sytuacji dużego wzrostu sprzedaży. Dynamiczny wzrost obrotów może szybko wyczerpać limit kredytowy powiązany ze zdolnością kredytową firmy. W przypadku faktoringu nie ma takiego ograniczenia, ponieważ tu limit finansowania zależy od wielkości obrotów i mogą one rosnąć równolegle.

Faktoring jest nie tylko bardziej elastycznym od kredytu sposobem finansowania bieżącej działalności, lecz także bardziej dostępnym. Odmowa banku w sprawie finansowania przedsiębiorstwa kredytem obrotowym nie przekreśla szans na finansowanie poprzez faktoring. Jest to możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do kredytu obrotowego uruchomienie faktoringu nie wymaga od firmy posiadania zdolności kredytowej czy rzeczowych zabezpieczeń – kluczowym zabezpieczeniem w faktoringu są wystawiane przez firmę faktury.

Więcej niż finansowanie

Warto również zauważyć, że firma faktoringowa poza samym finansowaniem świadczy również inne usługi wspierające proces sprzedaży na rzecz korzystającego z faktoringu przedsiębiorstwa. Wzrost obrotów wiąże się ze wzrostem rozliczeń z kontrahentami oraz często większą skalą opóźniających się płatności od kontrahentów, a więc również potrzebą ich pilnowania i egzekwowania. Przedsiębiorstwo nie musi jednak angażować nowych zasobów (pracowników) do tych zadań, ponieważ może prowadzić je faktor.

Gdy brak stabilności w przedsiębiorstwie

Faktoring pomógł także niejednej firmie wyjść z problemów, gdy ta nagle utraciła finansowanie bankowe. Nawet stabilnemu przedsiębiorstwu może zdarzyć się gorszy okres, który negatywnie odbije się na wykazywanych wynikach i wskaźnikach finansowych. Pogorszenie się wskaźników poniżej wymaganych kryteriów akceptowanych przez bank może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytowej. W takim przypadku kredyt obrotowy często można zastąpić faktoringiem, ponieważ opiera się on na jakości portfela kontrahentów, a zabezpieczeniem są wystawiane faktury.

Więcej możliwości

Poza wymienionym już bezpośrednim wsparciu dla rozwoju firmy, faktoring wpływa również pośrednio na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Firma finansująca działalność operacyjną kredytem obrotowym wykorzystuje całość lub przynajmniej część posiadanej zdolności kredytowej. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zastosuje faktoring, poprawi to strukturę finansów (relację kapitałów własnych do obcych) i zachowaną w ten sposób zdolność kredytową może spożytkować na kredyt inwestycyjny, np. w zwiększenie mocy produkcyjnych.

Korzystanie z faktoringu pozwala na zachowanie bezpieczeństwa finansowego oraz budowanie przewagi nad konkurencją, dzięki większej elastyczności w kontaktach handlowych. Faktoring doskonale wspiera wzrost sprzedaży, bez którego żadna firma nie może się rozwijać.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)