infolinia: 801 009 445

Szybkość i elastyczność to nie wszystko

Publikacja: 06-05-2011 Gazeta Finansowa

Płynność finansowa to ważny element w każdej działalności gospodarczej a zachowanie go jest kluczowe dla dalszego rozwoju a czasem nawet istnienia przedsiębiorstwa. Jeżeli firmy nie dysponują własnymi zasobami finansowymi  w celu utrzymania płynności korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak kredyt obrotowy oraz zyskujący na popularności faktoring.

Kredyt obrotowy pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy ale tylko do wysokości przyznanego limitu, uzależnionego od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Starająca się o kredyt firma, musi wykazać się zdolnością kredytową, która jest uzależniona m.in. od osiągania wystarczająco wysokich przychodów czy zyskowności, dotychczasowej historii działalności lub wartości posiadanego majątku. W efekcie wiele firm z sektora MSP może mięć problem z otrzymaniem takiego finansowania lub uzyskać finansowanie na poziomie, który nie zaspokoi w pełni potrzeb i nie pozwoli na realizację wszystkich możliwych transakcji.   W tej sytuacji rozwiązaniem może okazać się faktoring. W przeciwieństwie do kredytu obrotowego, faktoring jest narzędziem finansowym, którego uruchomienie nie wymaga od firmy posiadania zdolności kredytowej ponieważ zabezpieczeniem jest wystawiana przez firmę faktura.

Nie każda firma może jednak skorzystać z faktoringu. Kluczowym warunkiem jest sprzedaż towarów lub usług stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Ograniczenie to wynika z konstrukcji usługi faktoringu, która polega na wykupie od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności (faktury) z tytułu sprzedaży towarów lub usług  przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora).

Mechanizm faktoringu jest prosty: firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, stosując faktoring nie musi czekać na płatność, ponieważ otrzymuje od faktora finansowanie, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci za fakturę w ustalonym terminie z tą różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje. W ten sposób dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uwalnia własne środki zamrożone w fakturach uzyskując finansowanie zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu jej płatności.

Faktoring oznacza szybkie i elastycznefinansowanie. Szybkie ponieważ środki finansowe są uruchamiane w praktyce w ciągu 24 godzin od przekazania faktorowi kopi faktury. Elastyczność wyraża się natomiast dopasowaniem poziomu finansowania do poziomu obrotów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może lepiej zarządzać swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i likwidować zatory płatnicze, co minimalizuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma, która zainteresuje się faktoringiem szybko odkryje, że z faktoringu wynikają dodatkowe korzyści. Jest tak ponieważ faktoring poza swoją funkcją finansową wiąże się z pakietem dodatkowych usług. Są to zarządzanie wierzytelnościami i miękka windykacja (egzekwowanie płatności od ociągających się kontrahentów). Może się to okazać przydatnym „dodatkiem". W ten sposób firma w cenie faktoringu poza finansowaniem zyskuje również większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorstwo może również skorzystać opcjonalnie z faktoringu pełnego wówczas transakcja jest ubezpieczona i ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością odbiorcy przejmuje faktor.

Obecnie w Polsce już 43 instytucie finansowe oferują faktoring - są to banki oraz niezależne firmy finansowe zwykle wyspecjalizowane w faktoringu. Duża różnorodność wśród instytucji faktoringowych pozwala na znaleźnie odpowiedniego partnera finansowego, który zaproponuje rozwiązanie faktoringowe – optymalnie dopasowanego do potrzeb firmy.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)