infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Budowanie przewagi nad konkurencją

Publikacja: 12-11-2010 Gazeta Finansowa

Przedsiębiorstwo, które uruchomi w swojej działalności faktoring otrzymuje natychmiastowy zastrzyk gotówki. Wykorzystanie faktoringu  powoduje  wpływ  gotówki natychmiast  po dokonaniu  sprzedaży  i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez odbiorcę od kilkunastu a czasami nawet kilkuset dni, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego oraz ewentualnych opóźnień w dokonaniu płatności. Faktoring jest bardzo elastycznym narzędziem finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Elastyczność ta wyraża się możliwość finansowania proporcjonalnego do bieżących obrotów firmy co oznacza również płynny wzrost finansowania wraz ze wzrostem sprzedaży. Takiej płynności nie zapewni kredyt obrotowy.

Faktoring oraz kredyt obrotowy pełnia tą samą funkcje polegającą za finansowaniu działalności operacyjne firmy. Faktoring ma jednak kilka zalet, które wpływają wyjątkowo korzystnie na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo stosujące odroczone terminy płatności dla swoich kontrahentów, zwykle musi posiłkować się zewnętrznym finansowaniem aby utrzymać płynność finansową niezbędną do zachowania ciągłości swej działalności. Jeżeli firma swoją działalność operacyjną finansuje z kredytu obrotowego to w bilansie firmy rośnie udział zobowiązań względem banków, oznacza to jednocześnie, że wykorzystuje całość lub przynajmniej część swojej zdolności kredytowej. Wykorzystana już w ten sposób zdolność kredytowa przeszkodzi w uzyskaniu kredytu inwestycyjnego i utrudni dalszy rozwój.

Finansowanie w postaci faktoringu poprawia strukturę finansów przedsiębiorstwa (relację kapitałów własnych do kapitałów obcych) ponieważ wynika z wykupu bieżących wierzytelności firmy względem jej kontrahentów - czyli uwolnieniu własnych środków finansowych. To kontrahenci mają zobowiązania (wynikające z kredytu kupieckiego) które spłacają teraz instytucji faktoringowej. W ten sposób w przeciwieństwie do kredytu, faktoring ma pozytywny wpływa na bilans i zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Zachowaną w ten sposób zdolność kredytową firma może wykorzystać na kredyty inwestycyjne w zwiększenie mocy produkcyjnych, modernizację czy rozbudowę firmy.

Korzystanie z faktoringu poprawia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Faktoring nie pełny (bez przejęcia ryzyka przez faktora) pozwala firmie ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej – ponieważ faktor dysponuje odpowiednimi służbami, które prowadzą bieżącą kontrole należności i raportują o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. W ten sposób działają jak „system wczesnego ostrzegania" informując o potencjalnych zagrożeniach.

Pełne bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwo może uzyskać poprzez zastosowaniu  faktoringu pełnego (bez regresu) gdzie ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje faktor. Dzięki zastosowaniu faktoringu pełnego przedsiębiorstwo uniknie strat nawet w wypadku bankructwa kontrahenta.

Poza bezpośrednimi korzyściami finansowymi dla stosującego go przedsiębiorstwa, faktoring pozwala na budowanie przewagi nad konkurencją, dzięki większej elastyczność w kontaktach handlowych i zwiększeniu sprzedaży poprzez zaaferowaniu odbiorcą dogodnych terminów płatności. Zwiększenie sprzedaży w efekcie końcowym przełoży się na wynik finansowy firmy.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)