infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Pełny czy niepełny faktoring - kalkulacja ryzyka

Publikacja: 02-07-2010 Bankier.pl

Przedsiębiorąca szukający faktoringu szybko stawia sobie pytanie czy wybrać faktoring pełny (bez regresu), czy niepełny (z regresem)? W pierwszej chwili oczywisty wydaje się wybór faktoringu pełnego – gdyż lepiej zabezpiecza firmę przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców. Faktoring pełny wiąże się z jednak z dodatkowym kosztem ubezpieczenia (prowizją za przejęcie ryzyka). Dlatego po głębszej analizie kalkulacji ofertowej, mogą pojawić się wątpliwość, które rozwiązanie ostatecznie wybrać?

Korzystanie z faktoringu pełnego zabezpiecza w znacznym stopniu ryzyko prowadzonej działalności, ponieważ ryzyko braku zapłaty ponosi faktor. Faktoring pełny ogranicza ryzyko a nie eliminuje je całkowicie, gdyż w praktyce stosowane są rozwiązania w których w sytuacji braku zapłaty wierzytelności przez kontrahenta, faktorant otrzymuje np. 90% wartości faktury, 10% stanowi natomiast wkład własny firmy (faktoranta). Takie rozwiązanie w teorii może być klasyfikowane jako faktoring mieszany (połączenia faktoringu pełnego i niepełnego) w praktyce funkcjonuje jednak jako faktoring pełny.

Również korzystanie z faktoringu niepełnego zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo (faktoranta). Wynika to z możliwości korzystania z badania wiarygodności i wypłacalności kontrahentów prowadzonych przez faktora oraz bieżącej kontroli należności i raportowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. Faktorzy ze względu na specyfikę branży dysponują doświadczeniem i odpowiednimi służbami, którymi rzadko dysponuje faktorant.

Oczywiście zdecydowanie większy poziom bezpieczeństwa uniknięcia strat daje faktoring pełny, ponieważ nawet bieżące monitorowanie kontrahentów przez faktora nie umożliwia przewidzenia sytuacji niespodziewanych np. zdarzeń losowych, które zachwieją wypłacalnością dotychczas solidnego kontrahenta. Wówczas jeśli kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania wynikającego z faktury, zaistniej konieczność zwrotu faktorowi wypłaconej zaliczki.

Menadżer dokonując wyboru rodzaju faktoringu musi rozważyć pomiędzy niskim ryzykiem i wyższym kosztem faktoringu pełnego a tańszym faktoringiem niepełnym zmniejszającym ryzyko ale bez gwarancji zapłaty.  Przesłanki decydujące o wyborze rodzaju faktoringu miedzy faktoringiem niepełnym a faktoringiem pełnym jest przede wszystkim ocena ryzyka wypłacalności odbiorcy. Jeśli wiec firma współpracuje od dłuższego czasu ze swoim kontrahentem może być bardziej skłonna do rezygnacji z ubezpieczenia takich transakcji. Rozpoczęcie współpracy z nowym kontrahentem wieże się zawsze z ryzykiem i wówczas warto wziąć pod uwagę poniesienie dodatkowych kosztów i objąć transakcję faktoringiem pełnym. Indywidualne traktowanie każdego kontrahenta, zwłaszcza nowego pozwala to na optymalizacje kosztów jednocześnie bez ponoszenia nadmiernego ryzyka.

Watro rozpatrzyć również sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo posiada rozdrobniony portfel odbiorców (np. 100 i więcej). Wówczas bardziej opłacalne może się okazać samodzielne ponoszenie ryzyka wypłacalności kontrahenta. Wynika to z tego, że w rozdrobnionej strukturze odbiorców strata wynikając z nieuregulowania należności prze jednego kontrahenta może być niższa niż koszt wynikający z sumy ubezpieczenia faktoringu wszystkich transakcji.

Ostatecznie więc pozornie prosty wybór między pełnym i niepełnym faktoringiem wymaga indywidualnego podejścia i głębszej analizy.

Link do publikacji:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pelny-czy-niepelny-faktoring-kalkulacja-ryzyka-2169114.html