infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Faktoring nie tylko na kryzys

Publikacja: 09-03-2010 Bankier.pl

Kiedy kryzys zmierza ku końcowi liczba zamówień rośnie, ale firmy po okresie kryzysu rzadko dysponują nadmiarem gotówki. Aby sprostać rosnącemu popytowi, mogą wesprzeć się doskonałą dźwignią finansową jaką jest faktoring.

Kredyt obrotowy pozwala na finansowanie bieżącej działalności firmy ale tylko do ustalonego limitu, uzależnionego od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Wiele firm może mieć problem z uzyskaniem takiego finansowania w wysokości wystarczającej do zaspokojenia rosnących potrzeb firmy. W przeciwieństwie do kredytu obrotowego, faktoring jest narzędziem finansowym, którego zastosowanie nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania zdolności kredytowej ponieważ zabezpieczeniem jest wystawiana przed przedsiębiorące faktura. Co więcej faktoring daje możliwość praktycznie nieograniczonego zwiększenia obrotów.

Finansowania w postaci faktoringu powoduje wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do generowania nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta, zwykle od kilkunastu dni a czasem nawet kilku miesięcy, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego. W ten sposób w okresie udzielanego kredytu kupieckiego, dzięki środkom finansowym uwolnionym poprzez zastosowanie faktoringu, przedsiębiorca może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę powtarzając nawet wielokrotnie cały cykl w okresie oczekiwanie na należność. Pozwala to na efektywne wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

Przedsiębiorstwo może w ten sposób wcześniej uzyskane środki wykorzystać do zapłaty gotówkowej u swoich dostawców negocjując jednocześnie rabaty, co często rekompensuje prowizję faktoringową oraz podnosi wiarygodność firmy na rynku. Firma płacąca gotówką jest w czasach kryzysu pożądanym partnerem handlowym, dzięki czemu łatwo może uzyskać lepsze ceny na zamawiane towary, tym samym zyskując przewagę nad konkurencją.

Masz stałych klientów, sprzedajesz swoje produkty, biznes się kręci! Jednak kiedy klienci oczekują od przedsiębiorcy odroczonych terminów płatności, może okazać się, że mimo pełnego portfela zamówień nie można zrealizować kolejnych, ponieważ na bankowym koncie brakuje gotówki na bieżące zakupy np. towarów czy surowców do produkcji. Aby nie stracić szansy na kolejną sprzedaż można wesprzeć się faktoringiem.

Link do publikacji:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Faktoring-nie-tylko-na-kryzys-2104954.html